About BBD
About BBD
Call us
Call us
Mail us
Mail us
Back to overview
Bedrijfshuisvesting

Bühler B.V. The Netherlands

Facts & Figures

Client Bühler B.V. The Netherlands
Year 2017
Project

Totale bouwproces van initiatiefase tot nazorg

Nieuwe locatie Bühler B.V. voor efficiënter bedrijfsproces

Om productieopschaling in de toekomst op te kunnen vangen, zocht de Zwitserse machinebouwer Bühler naar een nieuwe locatie in Twente. De huidige twee locaties voldeden niet meer aan de eisen van een moderne productie-omgeving en ook het werken op één locatie vormde een belangrijke wens van de machinebouwer. Aan BBD de opdracht om een locatie te zoeken die vrij indeelbaar was om flexibel om te kunnen springen met productie-uitbreiding.

De rol van BBD

Bühler vroeg ons om te kijken naar een geschikte locatie die voldeed aan bovenstaande wensen. Daarbij keken we niet alleen naar bestaande locaties, maar ook naar de mogelijkheden voor nieuwbouw. Uiteindelijk vonden we een bestaande locatie aan de Hoeveler in Enschede, waar Bühler na de nodige interne verbouwingen verder kan bouwen aan de toekomst. Voordat we konden starten met de verbouw, heeft Bühler het eigen logistieke bedrijfsproces in beeld gebracht. Dit proces was leading voor de indeling van het pand en vormde de basis voor het Programma van Eisen. Vervolgens hebben wij het geheel bouwkundig en installatietechnisch getoetst, waarbij we ook zaken als gewicht en omvang van de te plaatsen machines hebben meegenomen.

De uitdaging

Bühler wilde binnen een jaar een nieuwe locatie hebben en overgaan tot bedrijfsverplaatsing. Het tijdspad was dus erg krap. Zeker omdat de zoektocht naar een goede locatie binnen specifieke kaders gevonden moest worden. Niet alleen maakten we voor de opdrachtgever het investeringsbudget inzichtelijk, ook moesten we rekening houden met de groeiwensen in de toekomst. Daarnaast gold nog het eisenpakket ten aanzien van de interne logistiek. Al met al een krap tijdspad, maar wel een uitdagende opdracht die ons op het lijf is gesneden. Inmiddels zijn we gestart met de interne verbouwing en is de opleverdatum eind 2017 haalbaar. Aan de buitenzijde worden geen aanpassingen verricht.

Galerij

Our Partners

Our customers

Eurofins I Maser
Ropeblock
Richter Staalservice
CES
Revitalisering Neuteboom Coffeeroasters 5
demcon
ribru