Over BBD
Over BBD
Bel ons
Bel ons
Mail ons
Mail ons

Projecten

De projecten kenmerken zich door de veelheid aan betrokken disciplines, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase. Elk project vraagt om specifieke deskundigheden. De kunst is om die deskundigheden bij elkaar te krijgen.

Projectmatig werken is de manier om een van te voren bepaald eindresultaat te behalen binnen de gestelde kaders van haalbaarheid, kwaliteit, tijd en de kosten. Als projectmanagers begeleiden en ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij hun projecten. Wij formuleren samen met de opdrachtgever de doelstelling van het project, beschrijven op welke wijze dit het beste kan worden aangepakt en welke disciplines hiervoor nodig zijn.

Marktbenadering en aanbesteden is een multidisciplinair proces waarbij onze kennis van het vakgebied en de aanbestedingsregelgeving samenkomen. Afhankelijk van de aard, de omvang en de uitwerking van het project adviseren wij over de toe te passen regels, de meest geschikte procedure is en de te hanteren proportionele criteria.

BBD Bouwmanagement begeleidt de gehele procedure tot en met de definitieve gunning op een transparante wijze met het oogmerk dat marktpartijen een eerlijke kans moeten krijgen.

Trotse partners

Onze opdrachtgevers

Nieuwbouw Lienesch