Over BBD
Over BBD
Bellen
Bellen
Mail ons
Mail ons
Terug naar Expertise

Duurzaamheid

Duurzaamheid 10

Nieuwbouw is hét moment om te kiezen voor duurzaam bouwen. U krijgt immers de kans om vanaf het begin goede keuzes te maken. BBD Bouwmanagement heeft zich de laatste jaren geprofileerd als kennispartner op het gebied van duurzaam gebouwadvies. Door de juiste experts op het juiste moment samen te brengen, kunnen wij al in een heel vroeg stadium beoordelen of duurzaam bouwen loont.

Wij hebben een quick scan voor duurzaam bouwen ontwikkeld om inzichtelijk te maken of het verstandig is te bouwen volgens gebouwgebonden certificering. In één of twee gesprekken kijken we of het loont om in te zetten op certificering volgens bijvoorbeeld BREAAM, EPA U, GPR+ of op productniveau. We onderzoeken tegelijkertijd of er financiële voordelen te behalen zijn door op duurzame wijze te bouwen en we wijzen onze opdrachtgevers op de commerciële kansen die dergelijke certificeringen met zich meebrengen. Onze quick scan voor duurzaam bouwen is een hele concrete manier om te becijferen wat duurzaamheid kost en wat het oplevert. Niet alleen voor het budget, maar ook voor het welzijn van mensen en voor het milieu. We brengen daarin diverse disciplines samen: expertise over de certificeringen, bouwkundige mogelijkheden, de totale stichtingskosten en subsidiestromen. Door een minimale investering kunnen we snel de haalbaarheid van duurzaam bouwen toetsen.

Duurzaamheid 11

Ook GPR Gebouw is een aantrekkelijke duurzaamheidstoets voor duurzaam bouwen. Dit instrument is een Nederlandse meetmethodiek om de duurzaamheidsprestaties voor nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie voor de woning- en utiliteitsbouw aan te tonen. We kunnen GPR Gebouw inzetten in het totale ontwikkel- en bouwtraject, dus van initiatiefase tot aan de realisatiefase. De instantie die het certificaat uitreikt, toets op de volgende onderdelen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, waarbij een classificering wordt afgegeven van 1 tot 5 sterren.

Wat voor u het meest interessant is, bekijken we samen met een team van experts. Afhankelijk van uw visie op duurzaamheid en uw wensen ten aanzien van budget, kunnen we u al in een zeer vroeg stadium adviseren over de inzet van het juiste instrument. Is BREEAM of GPR+ niet interessant voor u, dan onderzoeken we of het mogelijk is om op productniveau duurzaam te investeren of in aanmerking te komen voor aantrekkelijke subsidies. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden dan BREEAM en GPR+. Wanneer wij andere (duurzaamheids)kansen zien, adviseren we u daar natuurlijk ook over.

Duurzaamheid 9

Energielabels
Voor utiliteitsgebouwen en woningen geldt dat deze bij verkoop of verhuur voorzien moeten zijn van een geldig energielabel. Daarnaast moet elk kantoor groter dan 100 m2 vanaf 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben, op enkele uitzonderingen nagelaten. Voldoet het kantoorpand niet aan deze eis, dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt.

EPA-U & EPA-W

EPA staat voor Energie Prestatie Advies, de U of de W geeft aan of het utiliteit of woningen betreft. De energieprestatie van een gebouw wordt weergegeven in energielabels G t/m label A++++, waarbij G staat voor slecht en de A++++ voor zeer goed.

De labelplicht kan zeer verwarrend werken, zeker als u in het bezit bent van meerdere panden. BBD Bouwmanagement is de partner in de coördinatie van deze verplichte inspecties, want de labelplicht geldt namelijk niet voor alle gebouwen. Daarnaast staan voorgeschreven maatwerkadviezen vaak haaks op het huidige onderhoudsbeleid en kan er behoorlijk bespaard worden door slimme verduurzaming op natuurlijke onderhoudsmomenten.

Wat doet BBD Bouwmanagement

  • Toetsen of uw pand(en) labelplichtig is;
  • Uit laten voeren van EPA-inspectie(s);
  • Opstellen van concept labels van de huidige situatie;
  • Optioneel: Op laten stellen van maatwerkadviezen ten behoeve van labelverbetering;
  • Optioneel: Coördineren van de werkzaamheden voortvloeiend uit het maatwerkadvies
  • Af laten melden definitief energielabel.

Verduurzaming van uw vastgoed brengt altijd besparing op energielasten met zich mee en de investering is dan ook binnen enkele jaren terugverdiend. Daarnaast heeft een goed energielabel een positief effect op de waarde van een gebouw en bevordert het een snelle verhuur of verkoop.

Duurzaamheid 14

BREEAM is hét meetinstrument in Nederland en zelfs wereldwijd om integraal de duurzaamheid van onder andere nieuwe gebouwen aan te tonen. Ook is het als instrument in te zetten voor gebiedsontwikkeling, bestaande gebouwen (in use) en sloopprojecten. Duurzaam bouwen volgens BREEAM is een aantrekkelijke manier voor opdrachtgevers om duurzaamheid in combinatie met subsidiemogelijkheden onderdeel uit te laten maken van de het Programma van Eisen. Er bestaan certificeringen op vijf verschillende niveaus, waarbij Excellent en Outstanding de twee hoogst haalbare predicaten zijn. Er wordt door de DGBC beoordeeld op negen verschillende factoren: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Duurzaamheid 13

Inmiddels hebben wij al mooie projecten volgens BREEAM en GPR kunnen bouwen, waarbij de duurzaamheidsambities voor al deze projecten torenhoog zijn.
Zo zijn we erg trots op onderstaande panden die volgens GPR+ zijn gebouwd:

  • Uzin Utz, de groenste fabriek van Nederland in Haaksbergen, waarbij duurzaamheidsexpert Maurice Beijk een belangrijke partner is geweest
  • Trumpf in Hengelo

Aansprekende voorbeelden van projecten, die wij volgens BREEAM Excellent hebben afgerond, zijn:

Wilt u weten wat BREEAM, GPR Gebouw of overige duurzaamheidsmogelijkheden voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Sleuteloverdracht Sport- en Vrijetijdscentrum Nijverdal 1Nieuwbouw Euroma 23Duurzaamheid 4
Trotse partners

Onze opdrachtgevers

Forse upgrading poedercoatstraat Trioliet Oldenzaal 4
Nieuwbouw kantoorruimte en bedrijfshallen Hospital Logistics gestart
Bedrijfshuisvesting Orange Pharma B.V.
Interne verbouwing Cambridge HOK
Eurofins I Maser
Ropeblock
Gouden Ambacht 1
Noordendorp Transport 1
Richter Staalservice 1
Europastry 7
Euroma nijkerk 2
Euroma
heutink
CES
Benchmark
Nieuwbouw Beele Engineering 14
Revitalisering Neuteboom Coffeeroasters 7
Nieuwbouw Autoschade Nijland 7
harrie-arendsen
Trioliet
vredestein
Lurvink
Nieuwbouw Lienesch
Trumpf
Uzin Utz Haaksbergen 8
Nieuwbouw Bedrijfshal en kantoren Zeton 37
Bühler B.V. The Netherlands 7
kondor
Teckentrup 12
Nieuw bedrijfspand KAESER Compressoren 7
Othmar
demcon
gemeente-berkelland
Lienesch
ribru 1
fietz
Hoffmann Quality Tools BV 24