Over BBD
Over BBD
Bellen
Bellen
Mail ons
Mail ons

Het is van belang uw vastgoed constant te blijven monitoren, met name op het gebied van veiligheid en onderhoud. BBD Bouwmanagement beschikt over bouwprofessionals gespecialiseerd in het doen van diverse onderzoeken en inspecties.

  • Thermografisch

Thermografie is een inspectiemethode, waarbij men de temperatuurverschillen in kaart brengt met behulp van een thermografische camera (infrarood). Aan de hand van de temperatuurverschillen kunnen er constateringen gedaan worden. Thermografie wordt veelvuldig toegepast bij spouwmuur- en isolatiecontroles of detectie van vochtlekkages. Beschadigde of ontbrekende isolaties veroorzaken warmtelekken in constructies of leidingen. Met behulp van thermografie kan nauwkeurig worden aangegeven op welke plaatsen deze warmtelekken zich bevinden.

  • NEN 2580

De NEN 2580 is de Nederlandse norm voor het bepalen van de oppervlakte en inhoud van gebouwen. In veel gevallen is er bij verhuur/verkoop niet exact duidelijk hoe groot het pand is. Door middel van een NEN 2580 inspectie wordt op een uniforme manier de exacte oppervlakten bepaald en verwerkt in een rapportage. Dit geeft bij zowel de verhurende/verkopende als bij de hurende/kopende partij helderheid.

Op basis van de woningwet dienen gemeenten en woningcorporaties per 1 januari 2022 hun vastgoed te waarderen aan de hand van de NEN 2580 methodiek. Het doel hiervan is om een uniforme en transparante waardering mogelijk te maken op basis van het gebruiksoppervlak.

  • NEN2767

De NEN 2767 is een integrale norm om de technische kwaliteit van gebouwen en installaties objectief te beoordelen. Conditiemeting volgens NEN 2767 geeft een compleet beeld van de staat van onderhoud van het gebouw en/of de installatie. Via deze meting worden ook gebreken en onvolkomenheden op het gebied van onderhoud en veiligheid vastgesteld. De inspectiemethodiek is een uitstekende basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

  • NEN3140

Werken met of aan elektrische objecten brengt een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding en brand kunnen letsel veroorzaken. Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever om ervoor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn. 

De NEN 3140 is een methodiek om aan deze eisen een praktische invulling te geven. Dit helpt om incidenten te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden dan helpt een goed opgezet werkproces om aan te tonen dat alle redelijk te nemen maatregelen zijn genomen.

  • Brandveiligheidsscan

Uw vastgoed moet te allen tijde voldoen aan de eisen voor bestaande gebouwen en aan de eisen voor brandveilig gebruik van bouwwerken uit het Bouwbesluit 2012. De brandveiligheidsscan biedt u gereedschappen voor het oplossen van eventuele tekortkomingen. Voldoet uw gebouw na de scan aan alle eisen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Zijn er tekortkomingen, dan kan dit in geval van een incident ook gevolgen voor u als gebouweigenaar hebben. Zo kan u aansprakelijk worden gesteld voor de schade of zelfs voor het eventuele verlies van levens.

De brandscan is een gestandaardiseerde onderzoeksmethode volgens NEN 6059. Gebouw, constructie, installaties en organisatie worden integraal gecontroleerd op gebreken. 

  • Energie

Wettelijk worden er steeds meer eisen gesteld aan het energieverbruik van gebouwen, zo is het voor elk kantoor groter dan 100 m2 verplicht om vanaf 1 januari 2020 een energielabel C te hebben. Daarnaast hebben bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektra en 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, of een equivalent daarvan, een energiebesparingsplicht.

Deze energiebesparende maatregelen staan vaak haaks op het onderhoudsbeleid en gaan gepaard met extra kosten. Reden te meer voor het uitvoeren van diverse inspecties op het gebied van onderhoud en energie om deze maatregelen op natuurlijke onderhoudsmomenten uit te voeren en zodoende kosten te besparen.

Trotse partners

Onze opdrachtgevers

Forse upgrading poedercoatstraat Trioliet Oldenzaal 4
Nieuwbouw kantoorruimte en bedrijfshallen Hospital Logistics gestart
Bedrijfshuisvesting Orange Pharma B.V.
Interne verbouwing Cambridge HOK
Eurofins I Maser
Ropeblock
Gouden Ambacht 1
Noordendorp Transport 1
Richter Staalservice 1
Europastry 7
Euroma nijkerk 2
Euroma
heutink
CES
Benchmark
Nieuwbouw Beele Engineering 14
Revitalisering Neuteboom Coffeeroasters 7
Nieuwbouw Autoschade Nijland 7
harrie-arendsen
Trioliet
vredestein
Lurvink
Nieuwbouw Lienesch
Trumpf
Uzin Utz Haaksbergen 8
Nieuwbouw Bedrijfshal en kantoren Zeton 37
Bühler B.V. The Netherlands 7
kondor
Teckentrup 12
Nieuw bedrijfspand KAESER Compressoren 7
Othmar
demcon
gemeente-berkelland
Lienesch
ribru 1
fietz
Hoffmann Quality Tools BV 24